Да развенчаем някои митове за смяната на Доставчик на ток?

cable-1868352_1280

Мит №1

Неяснота за модела за смяна на доставчика за битовите клиенти и малките фирми!
От практиката ни до момента(а тя никак не е малка – 2012г) бихме казали, че повечето ни клиенти са напълно наясно с процедурата по смяна на досегашният си доставчик на ел енергия. Единствената неяснота за тях е свързана със сроковете, т.е. всеки втори наш клиент желае това да се случи възможно най-скоро. На този етап процедурата трае един месец! А това, което се изисква от бъдещият ни клиент е да попълни пълномощно, което дори НЕ трябва да е нотариално заверено! Лесно нали?


Мит №2

Нарушаване на клаузи от действащия договор и риск от плащане на неустойки!
Въпреки, че винаги сме казвали на всеки потребител да чете между редовете, винаги има малък шанс недобронамерени търговци да се възползват от „завъртяни“ клаузи в договорите си. Не всички сме юристи, а и не е нужно.
Още една причина да се разгриничим от нелоялните практики в бранша -в договорите на Смарт Енерджи Трейд ЕАД няма скрити клаузи и неустойки, както и авансово плащане! Получавате това, за което сме се споразумели в договора ни!

Основни насоки за избор на доставчик – от нас за Вас:
Различна продължителност на договора (например 12 или 24 и дори 36 месеца)
Избирайте винаги по-краткосрочни договори! Именно за това договорите на Смарт Енерджи Трейд са с продължителност 1 календарна година!
Фиксирана или променлива цена (например цената може да е различна в различните часове от деня или да се индексира с времето)
Това не означава, че щом сте на борсова(променлива) цена, задължително ще плащате повече или по-малко! Просто цената Ви ще е съобазена с ежечасовата цена на БНЕБ!
Начини на плащане: плащане след получаване на фактура, чрез директен банков дебит , чрез банков превод, в брой и др.
Винаги трябва да заплащате месечното си потребление, както до сега! Избягвайте авансови плащания за ел енергия, която НЕ сте изразходвали! Нашите клиенти нямат никакви авансови плащания. Те получават ежемесечни фактури и 10 дневен срок за заплащане на дължимите суми за ел енергия, която реално са консумирали техните обекти! А заплащането може да стане чрез банков превод, както и брой в клоновата мрежа на БГ Пощи!


Мит №3

Липса на достатъчно и обективна информация за условията на различните доставчици!
Напротив – интернет в днешно време се е развил достатъчно, за да предостави на всеки един потребител нужната информация за даденият доставчик на ел енергия. Ние разбира се Ви препоръчваме да изберете лицензиран такъв, каквито сме и ние! Лицензията може лесно да бъде проверена в сайта на КЕВР, относно валидността й. Също така КЕВР вече разработва информационна система, в която всеки един потребител независимо от потреблението си, ще може да сравни оферти и да получи предварителен договор.


Мит №4

Липсата на кадрови, технически и технологичен капацитет на новите доставчици!
Това изречение ни звучи като написано през далечната 1990г. На този етап всички лицензирани доставчици на електроенергия разполагат както с модернизирана електронна система, така и с достатъчно добри и обучени кадри, които биха направили всичко възможно, за да задоволят желанията на клиентите си! Смарт Енерджи Трейд освен с всичко изброено и с търговски представители във всяка една точка на България, разполага и със специално разработен софтуер и платформа, където всеки клиент получава електронни фактури, съдържащи пълната информация, необходима да засича и контролира потреблението и сметките си!

Така че, ако някой Ви каже колко трудна, тромава и неразбрана е цялата процедура по смяната на доставчик на електрическа енергия – оборете го.

А сега направете своето проучване и сме сигурни, че ще ни потърсите…

Да развенчаем някои митове за смяната на Доставчик на ток?
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest