Да развенчаем някои митове за смяната на Доставчик на ток?

cable-1868352_1280

Мит №1

Неяснота за модела за смяна на доставчика за битовите клиенти и малките фирми!
От практиката ни до момента(а тя никак не е малка – 2012г) бихме казали, че повечето ни клиенти са напълно наясно с процедурата по смяна на досегашният си доставчик на ел енергия. Единствената неяснота за тях е свързана със сроковете, т.е. всеки втори наш клиент желае това да се случи възможно най-скоро. На този етап процедурата трае един месец! А това, което се изисква от бъдещият ни клиент е да попълни пълномощно, което дори НЕ трябва да е нотариално заверено! Лесно нали?


Мит №2

Нарушаване на клаузи от действащия договор и риск от плащане на неустойки!
Въпреки, че винаги сме казвали на всеки потребител да чете между редовете, винаги има малък шанс недобронамерени търговци да се възползват от „завъртяни“ клаузи в договорите си. Не всички сме юристи, а и не е нужно.
Още една причина да се разгриничим от нелоялните практики в бранша -в договорите на Смарт Енерджи Трейд ЕАД няма скрити клаузи и неустойки, както и авансово плащане! Получавате това, за което сме се споразумели в договора ни!

Основни насоки за избор на доставчик – от нас за Вас:
Различна продължителност на договора (например 12 или 24 и дори 36 месеца)
Избирайте винаги по-краткосрочни договори! Именно за това договорите на Смарт Енерджи Трейд са с продължителност 1 календарна година!
Фиксирана или променлива цена (например цената може да е различна в различните часове от деня или да се индексира с времето)
Това не означава, че щом сте на борсова(променлива) цена, задължително ще плащате повече или по-малко! Просто цената Ви ще е съобазена с ежечасовата цена на БНЕБ!
Начини на плащане: плащане след получаване на фактура, чрез директен банков дебит , чрез банков превод, в брой и др.
Винаги трябва да заплащате месечното си потребление, както до сега! Избягвайте авансови плащания за ел енергия, която НЕ сте изразходвали! Нашите клиенти нямат никакви авансови плащания. Те получават ежемесечни фактури и 10 дневен срок за заплащане на дължимите суми за ел енергия, която реално са консумирали техните обекти! А заплащането може да стане чрез банков превод, както и брой в клоновата мрежа на БГ Пощи!


Мит №3

Липса на достатъчно и обективна информация за условията на различните доставчици!
Напротив – интернет в днешно време се е развил достатъчно, за да предостави на всеки един потребител нужната информация за даденият доставчик на ел енергия. Ние разбира се Ви препоръчваме да изберете лицензиран такъв, каквито сме и ние! Лицензията може лесно да бъде проверена в сайта на КЕВР, относно валидността й. Също така КЕВР вече разработва информационна система, в която всеки един потребител независимо от потреблението си, ще може да сравни оферти и да получи предварителен договор.


Мит №4

Липсата на кадрови, технически и технологичен капацитет на новите доставчици!
Това изречение ни звучи като написано през далечната 1990г. На този етап всички лицензирани доставчици на електроенергия разполагат както с модернизирана електронна система, така и с достатъчно добри и обучени кадри, които биха направили всичко възможно, за да задоволят желанията на клиентите си! Смарт Енерджи Трейд освен с всичко изброено и с търговски представители във всяка една точка на България, разполага и със специално разработен софтуер и платформа, където всеки клиент получава електронни фактури, съдържащи пълната информация, необходима да засича и контролира потреблението и сметките си!

Така че, ако някой Ви каже колко трудна, тромава и неразбрана е цялата процедура по смяната на доставчик на електрическа енергия – оборете го.

А сега направете своето проучване и сме сигурни, че ще ни потърсите…

Да развенчаем някои митове за смяната на Доставчик на ток?
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest