Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 250.46 лв. за MWh

energy-stock-Pampas-Energia-PAM-Argentina-e1656076576805

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 250.46 лв. за MWh с ден за доставка 19 юли 2023 г. и обем от 71 476.80, сочат данните от търговията. Това е ръст от 9.7 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 258.95 лв. за MWh, при количество от 38 366.50 MWh. Извънпиковата енергия (33 110.30 MWh) е на цена от 241.96 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). Борсата стартира при средна цена от 211.44 лв. за MWh и количество от 2470.3 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 188.42 лв. за MWh (2465.7 MWh). Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 437.32 лв. за MWh при количество от 3233.7 MWh. В 24 часа постигнатата цена на търгуваната електроенергия в този сегмент е 236.6 лв. за MWh при обем от 2978.5 MWh по данни на https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 228.32 лв. за MWh (116.74 евро за MWh) за 18 юли 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 19 юли се расте до 250.46 лв. за MWh ( скок от 9.7 %) по данни на БНЕБ или 128.06 евро за MWh. При търговията в пазарен сегмент “в рамките на деня” на 18 юли 2023 г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 3 210.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 213.91 лв. за MWh. Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

АЕЦ 40,12% 2080.29
Кондензационни ТЕЦ 20,78% 1077.55
Топлофикационни ТЕЦ 4,21% 218.4
Заводски ТЕЦ 1,49% 77.45
ВЕЦ 0,20% 10.32
Малки ВЕЦ 2,72% 140.99
ВяЕЦ 2,63% 136.55
ФЕЦ 27,46% 1423.74
Био ЕЦ 0,39% 20.25

Товар на РБ 4700.78

Интензитета на СО2 e 277g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша достига до 530g, Чехия – 484g, Румъния – 335g, Гърция – 392g, Германия – 296g, а най-нисък e във Франция – 63g и Швейцария – 94g, Белгия – 139 g.
източник:
www.3e-news.net

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 250.46 лв. за MWh
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest