Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 127.65 лв. за MWh с ден за доставка 7 април 2021 г.

енергиен-съд

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 127.65 лв. за MWh и количество от 77765.80 MWh с ден за доставка 7 април 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 128.70 лв. за MWh, при количество от 41160.9 MWh.

Извънпиковата енергия (36604.9 MWh) е на цена от 126.59 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 134.79 лв. за MWh и количество от 2754.7 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 09 часа – 177.24 лв. за MWh при количество 3814.6 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 128.23 лв. за MWh, при количество от 3027.2 MWh.

Спрямо стойността от 96.48 лева за MWh или 49.33 евро за MWh за 6 април 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 7 април нараства до 65.27 евро за MWh (ръст с 32.3 % ), според www.energylive.cloud, или 127.65 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент “В рамките на деня” на 6 април 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 4933.8 MWh при средно претеглена дневна цена от 132.96 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2104 MW или 37.77 %
кондензационните ТЕЦ с 1881 MW или 33.77 %,
топлофикационните ТЕЦ с 384 MW или 6.89 %,
заводските ТЕЦ – 163 MW или 2.93 %,
ВЕЦ с 48 MW или 0.86 %
малки ВЕЦ – 276 MW или с 4.96 %
вятърни електроцентрали – 243 MW и съответно 4.36 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 445 MW или 7.99 %

Био ТЕЦ – 26 MW или 0.47 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4480 MW.

Интензитета на СО2 е 328g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

*Източник: 3e-news.net

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 127.65 лв. за MWh с ден за доставка 7 април 2021 г.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest