Интелигентна електроенергия

Интелигентна електроенергия

Тодор Георгиев, изпълнителен директор на Smart Energy, разказва за възможностите и предизвикателствата на фотоволтаичните компании

Разкажете ни за Smart Energy

Smart Energy има богат опит в раз­работването на проекти, свързани производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и търговия с електроенергия в Бъл­гария и чужбина. Повече от 12 години се занимаваме с проектиране, изграж­дане и поддръжка на фотоволтаични паркове. От 2009 г. до момента имаме изпълнени над 40 МWp фотоволта­ични проекти в България, 24 MWp от които са собственост на наши ком­пании. Силно присъстваме на няколко външни пазара. В Гърция сме изградили проекти за 6 мегавата, в Румъния – 8 мегавата, в Украйна – 20, в Нидерлан­дия – 38, и в Турция – 169, в Швеция – 4. В момента изграждаме 10 MWp в Герма­ния, първия от серия по 8,4 MWp в Ни­дерландия, 1 MWp в Украйна и няколко нови проекта в Турция.
Преди четири години съвместно с китайски партньор открихме завод за фотоволтаични панели в Истанб­ул, който е най-големият в Европа. Произвежданите в него модули Phono Solar покриват най-високите светов­ни стандарти: Tier 1, Topperformer, Blomberg New Energy Finance. Високата ефективност се постига чрез използ­ваните технологии Multi Busbar, PERC, Half-Cut Cell и Bi-Facial.
Къде намират приложение вашите продукти?
Какво е посланието зад бранда Smart Energy, какво казвате чрез него на клиенти и партньори?
Какви са най-големите предизвика­телства пред фотоволтаичните компании?
както и Какви са нашите предимства, четете в новия брой на Forbesbulgaria.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest