Какви са прогнозите за цените на електроенергията на спотовите пазари през зимата?

2022-09-14_DayAheadPrices

Август донесе сериозни сътресения по пазарите в цяла Европа.

Спот пазарните цени на електроенергията чупят всички рекорди, докато европейските лидери и техните министри засилват дискусиите си за това как да се справят с кризата. Саймън Гьос от cr.hub, пишещ за Energy Brainpool, направи кратък анализ за Energypost как работят пазарите, като отбелязва, че покачването на цените наистина се движи от цените на изкопаемите горива, а не от сертификатите за CO2. Гьос разглежда как са се повишили цените в Германия, Франция, Балтийските страни и Испания и как е била повишена горната граница на цената на търга за сегмента „Ден напред“. Големият въпрос сега е перспективата за тази зима. Гьос обяснява, че основните рискове са студена зима, намалено предлагане на внос на LNG поради нарастващите цени в Азия, недостатъчно намаляване на търсенето на газ в Европа, липса на газ от Русия и продължаваща ниска наличност на френските ядрени електроцентрали. Като цяло е вероятно ниският внос на газ през зимата да вдигне цените както на синьото гориво, така и на електроенергията до нови рекорди, смята Гьос.

Цените на европейските спот пазари на електроенергия са на най-високите си нива от началото на борсовата търговия. Борсите трябваше да въведат по-високи ценови ограничения, за да реагират на ситуацията. Какво се случва в момента на краткосрочните пазари и какво ще се случи през зимата?

В повечето европейски страни краткосрочните цени за физическа доставка на електроенергия се формират чрез спот пазари на енергийни борси. Пазарният сегмент „Ден напред“ играе най-голямата роля, като представлява около 80 процента от борсово търгувания обем. Тук почасовите цени на електроенергията за следващия ден (ден напред) се определят ежедневно чрез търг с производители и купувачи. Следователно като цяло както доставчиците, така и потребителите влияят върху нивото на цените чрез своите оферти и обеми.

„Ден напред“ като основен пазар

От страна на електропроизводството краткосрочните производствени разходи на последната електроцентрала, която отговаря на търсенето, определят цената. Всички производители получават тази цена и всички купувачи на електроенергия трябва да я плащат. Ценовата еластичност от страна на купувача на електроенергия е много ниска. Това означава, че търсенето на електроенергия реагира слабо на промените в цената. Доставчиците на енергия трябва да купуват електроенергия за своите клиенти, дори когато цените на спот пазара са високи, за да продължат да им доставят. Въпреки това по-ниското търсене на електроенергия поради мерки за ефективност в индустрията или спестявания в домакинствата оказват влияние върху търсенето и по-ниските цени.

Прогнозата за зимата

Какви са прогнозите за цените на електроенергията на спотовите пазари през зимата?
Източник: Montel

Цените на електроенергията на спот пазарите обикновено са по-високи през зимата, отколкото през пролетта и лятото поради по-високото потребление на електроенергия. Тази година има и допълнителен страх от недостиг на газ. Тъй като газовите електроцентрали често определят цената на пазара „Ден напред“ по време на пиковите периоди на търсене на електроенергия, е вероятно ниският внос на газ през зимата да повиши цените както на синьото гориво, така и на електроенергията до нови рекорди. Основните рискове, които биха могли да влошат ситуацията с недостига, са студена зима, намалено предлагане на LNG поради покачващите се цени в Азия, недостатъчно намаляване на търсенето на газ в Европа, пълно отсъствие на руски газови доставки и продължаваща ниска наличност на френските ядрени централи.

Фючърсният пазар предоставя перспектива за пазарните цени. Търговците могат да търгуват бъдещ период на доставка там. Следователно днешните цени на форуърдния пазар отразяват очакваната средна цена на електроенергията за периода на доставка на съответния продукт. В края на август 2022 г. цената за базов товар за доставка на електроенергия за четвъртото тримесечие за Германия беше 1000 EUR/MWh. Цените за четвъртото тримесечие се повишиха след намалението с 60 процента на доставките на руски газ през газопровода “Северен поток 1” в средата на юни 2022 г.

В края на август цените се покачиха изключително много. Предистория за това беше поредното съобщение на Газпром за прекъсване на доставките на газ през Северен поток 1 в първите дни на септември. За разлика от тях цените се понижиха в началото на септември поради високата запълненост на германските газови хранилища и изявленията на ЕС за намеса в ценообразуването на спот пазарите на електроенергия

Източник: 3e-news.net

Какви са прогнозите за цените на електроенергията на спотовите пазари през зимата?
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest