Компенсациите за бизнеса

e0c095f37f621479c1ec623535f2fff5

Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на ел.енерия – Решение No 739/26.10.2021  и  No 771/06.11.2021 на Министерски съвет

Уважаеми Дами и Господа, Скъпи наши клиенти,

Във връзка с Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на ел.енерия Решение No 739/26.10.2021  и  No 771/06.11.2021 на Министерски съвет, бихме искали да Ви информираме, че Смарт Енерджи Трейд ЕАД има подписан договор с Министерство на енергетиката за предоставянето на компенсациите.

Компенсациите, за месец Октомври и Ноември, в размер на 110,00 лв/МВч ще бъдат предоставени с фактурата за консумация на ел.енергия за месец Ноември и ще бъдат изписани на два реда поотделно по месеци след данъчната основа

С уважение: Смарт Енерджи Трейд ЕАД

Компенсациите за бизнеса
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest