Производството на електроенергия за първите два месеца на годината расте с 4.07 процента

iStock_000013812843_Small-725x482-1

Производството на електроенергия остава положително, а и потреблението се подобрява.  Положително се запазва и салдото (износ-внос).  По-лошото участие на базовите централи не е учудващо, но отново се наблюдава много слабо подобрение на данните.  По-лоши са обаче показателите за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) остават отличници. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за първите два месеца (1.01.2021 – 28.02.2021 )на настоящата година, спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на януари тази година до последния ден на месец февруари 2021 г. (до 28.02., тъй като 2020 г. бе високосна) е в обем от 7 905 096 MWh. Това е ръст (плюс) с 4.07 % спрямо същото време на предишната 2020 г. (плюс 4.33 % отчетени преди седмица). Тогава производството на електроенергия е било от порядъка на 7 596 230 MWh.

Потреблението на ток за първите два месеца на настоящата 2021 г. намалява до 7 305 417 MWh или с 1.92 %. (минус 1.99 процента преди седмица, минус 4.02 % преди две седмици). През същия период на 2020 г.  потреблението на електроенергия е достигало до 7 448 539 MWh.

Салдото (износ-внос) остава положително и е в обем 599 679MWh за времето от 1 януари до 28 февруари тази година. Това е увеличение с 306.04 %  (плюс 840.19 % преди две седмици). Според данните на ЕСО, за аналогичния период на 2020 г. салдото (износ-внос) е било от порядъка на 147 691 MWh.

Делът на базовите централи се подобрява, макар и много слабо, така че отново остава на минус. За сравнение, ако за времето от първия ден на месец януари до двадесет и осми февруари 2020 година базовите централи са участвали с обем от 6 723 146 MWh, то за сравнявания период на настоящата 2021 година то се свива до 6 295 252 MWh. Това е спад (минус) 6.36 процента ( минус 6.48 процента преди седмица, минус 7.55 % преди две седмици).

Дела на  възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)  в преносната и  разпределителната мрежи продължава да е на  минус и дори се наблюдава малко влошаване на данните.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за първите два месеца на настоящата 2021 г. е в обем от 221 830 MWh, което е спад (минус) с 8.99 % (минус 5.92 % отчетени преди седмица). За същото време (до 28.02) на 2020 г. този дял  е възлизал на 243 738 MWh. Отчетеният спад се дължи на лошите данни за участието на вятърните (минус 5.79 %) и фотоволтаичните мощности  ( минус 15.51 %)  и биомасата (минус 16.70 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период на настоящата 2021 г. намалява (минус) с 11.79 % (минус 11.05 % преди седмица) и е от порядъка на 288 247 MWh. Година по-рано, за посоченото време ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 326 787 MWh. Отчетеният спад в частност се дължи на слабия дял,  както на вятърните (минус 15.45 %) и фотоволтаични (минус 7.98 %) мощности, така и на биомасата (минус 6.50 %).

Много високо продължава да остава участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Според данните на системния оператор, делът им в енергийния баланс все още нараства със значителните 263.49 % (плюс 268.21 процента преди седмица). За сравнение, ако за периода от 1  януари до 28  февруари 2020 г. участието на водноелектрическите централи е възлизало на 302 559 MWh, то за същото време на настоящата 2021 г. нараства до обем от 1 099 767  MWh.

Източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия за първите два месеца на годината расте с 4.07 процента
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest