Специалист прогнозиране на консумация и производство на ел.енергия на клиенти

С цел разширяване на екипа и дейността си търсим мотивирани и динамични професионалисти за позицията:

Специалист прогнозиране консумация и производство на ел.енергия на клиенти

Изисквания:
– Висше образование в областта на енергетика и/или икономика;
– Умения за работа с MS Office, отлични познания в Excel;
-Опит в областта на енергетиката и познаване на нормативната уредба на електроенергийния пазар- задължително условие;
– Опит в прогнозирането и изготвяне на графици за производство и потребление на ел.енергия от клиентите ни;
– Опит в покупко-продажбата на ел.енергия- крайни клиенти, БНЕБ;
– Много добри математически знания;
– Аналитичност;
– Комуникативност;
– Oпит във воденето на преговори и презентации;

Описание на длъжността:
– Прогнозиране и изготвяне на графици за производство и потребление на ел.енергия;
– Работа в mms.платформата на ЕСО ЕАД;
– Покупко-продажба на ел.енергия на платформите на БНЕБ;
– Администриране на процеса по присъединяване на клиенти- потребители и производители към БГ на Смарт Енерджи Трейд ЕАД;
– Изготвяне на анализи и справки;
– Комуникация с институции и Електроразпределителни дружества във връзка с процеса на работа;
– Обработка на информация, постъпваща от институции и Електроразпределителни дружества;

Какво предлагаме:
– Трудов договор;
– Допълнителни обучения;
– Бонуси;
– Допълнително здравно осигуряване.

Очакваме Вашата подробна автобиография подкрепена с мотивационно писмо .

Кандидатури, които не отговарят на посочените изисквания няма да бъдат разглеждани!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Carriers 2