Японци строят първия в света кораб за пренос на енергия

vessel-pb

Ще съхранява и пренася ВЕИ електричество от морето до брега

(снимка: CC0 Public Domain)

Японската компания PowerX планира иновация в съхранението и пренасянето на енергия чрез автоматизиран плавателен съд. Първият по рода си кораб Power ARK 100 е 100TEU тримаран, специално проектиран за пренос на електричество, генерирано от офшорните вятърни централи в морето, до брега.

Правителството на Япония си поставя за цел възобновяемите енергийни източници да генерират 36-38% от производството на електроенергия в страната през 2030 г., което е значително подобрение спрямо предишния план от 22-24%, отбелязва Saur Energy. Това ще изисква увеличаване на енергията от офшорните вятърни централи от сегашните 20 MW до 10 GW до 2030 г. и на 30-45 GW до 2040 г.

Но Япония е заобиколена от дълбоки крайбрежни води, които ограничават потенциалния диапазон за изграждане на офшорни вятърни паркове. Компанията PowerX иска да промени начина, по който светът съхранява и пренася възобновяема енергия, чрез уникално решение, което може да премахне ограниченията за мястото за производство на електроенергия и да осигури по-голяма гъвкавост за изграждане на офшорни вятърни паркове, особено за островна страна като Япония.

PowerX ще проектира и изгради автоматизиран кораб за пренасяне на енергия (Power Transfer Vessel) с огромен полезен товар на батерията, която е интегрирана със системата за управление на транспортирането на вятърната енергия до брега.

Използването на подводен кабел обикновено изисква скъпа конструкция, която има и значително въздействие върху околната среда. За сравнение, корабът за пренос на енергия е устойчив на природни бедствия, изисква по-малко време и разходи за разработка, има минимално въздействие върху околната среда и следователно е в състояние значително да разшири потенциала на морската вятърна енергия, казват компанията.

По-голяма част от използваната в света енергия се транспортира с кораби под формата на гориво като петрол, газ и въглища. 84,9% от енергията на Япония се генерира чрез изгаряне на въглеродни горива, внесени от кораби. Тъй като светът се отдалечава от изкопаемите горива, енергийният кораб на бъдещето се очаква да пренася електричество от чисти и възобновяеми източници, заменяйки днешните въглеродни кораби, превозващи гориво.

Power ARK 100, първият модел от серията Power ARK, представлява 100TEU тримаран, специално проектиран за пренос на възобновяема енергия в крайбрежните води на Япония. След завършването си през 2025 г., корабът ще носи 100 мрежови батерии или 200 MWh (еквивалентно на общото потребление на електроенергия от 22 000 японски домакинства на ден).

Плавателният съд може да измине до 300 км, когато работи само на електричество, и ще отключи концепцията за междуконтинентално чисто пренасяне на електроенергия на дълги разстояния, като се захранва както от електричество, така и от устойчиви биодизелови горива, казват от PowerX.

За да реализира своята визия, PowerX ще изгради и гигантско съоръжение за сглобяване на батерии за плавателния съд. Годишният производствен капацитет на завода ще достигне 1 GWh до 2024 г. и 5 GWh до 2028 г., съгласно плановете на компанията. Иновациите на PowerX в крайна сметка ще позволят екологично пренасяне на електроенергия между всеки две пристанища на планетата, което ще ускори възприемането на възобновяемата енергия.
Източник: technews.bg

Японци строят първия в света кораб за пренос на енергия
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest