30 юни наближава!

30-June-deadline-calendar_LBA_22f

Не чакайте, а изберете своя доставчик на ел.енергия!

Доверете се и сключете договор с избрания от Вас търговец на ел.енергия възможно най-скоро!

След 01.07.2021г всички небитови клиенти, които нямат сключен договор с доставчик на ел.енергия на свободен пазар, автоматично, по служебен път ще бъдат прехвърлени на Доставчик от последна инстанция, който продава ел.енергия на завишени цени.

*Процедурата се извършва от 1-во до 10-то число на съответния месец

30 юни наближава!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest