Вие питате, ние отговаряме на Вашите въпроси

 • Първо е необходимо е да попълните пълномощно(НЕ Е НЕОБХОДИМА НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА), което ще Ви предоставим.
 • Второ – да прочетете детайлно договора ни за доставка на ел. Енергия и също да го подпишете.
 • процедурата по смяна на доставчик на ел енергия обикновено се осъществява в рамките на 1 календарен месец.
 • Количество на потребената ел.енергия за периода
 • Цена за нетна ел.енергия
 • Акциз / за физически лица не се начислява/
 • Цена такса задължение към обществото
 • Мрежови услуги – в зависимост от типа/ профила на обекта
 • ДДС
 • Като зелена компания, ние мислим за околната среда. Бихме искали и всички наши клиенти да го правят, именно заради това направихме специална софтуерна програма, където всеки клиент с потребителско име и парола може в реално време да следи за своите фактури и потребление. Така опазваме околната среда, пазете я и Вие.
 • След издаване на фактура, на имейла, който сте посочили в договора с нас ще получите известие, че имате публикувана нова фактура на нашата платформа. Чрез потребителско име- ЕИК/ЕГН и парола може да изтеглите вашата фактура.
 • Трябва да заплатите консумираната ел енергия след като получите фактура. Срокът за плащане е посочен в договора ви и на самата фактура.
 • Бихте могли да платите чрез банков превод и в клоновата мрежа на БГ Пощи.
 • Категорично НЕ! Електромерите и мрежовите услуги са собственост на съответното ЕРП.
Често задавани въпроси
 • Като лицензиран търговец на ел енергия и координатор на стандартна балансираща група, Смарт Енерджи Трейд получава данните за изразходената ел енергия на Вашия обект от съответното ЕРП.
 • Всяка фактура има приложение, в което е посочен периода за доставка, както и нови и стари показания на електромера на обектите Ви.
 • Задължително се консултирайте с ЕРП-то към което сте присъединени. Ако днес засекат отклонение, ЧЕЗ, EVN, ЕНЕРГО-ПРО могат да проследят историята на абоната – домакинство или предприятие – до 3 месеца назад.
 • Може да се окаже, че повишеното потребление на ток се дължи и на неизправност в инсталацията или уредите ви. Затова се налага и проверката на абсолютно всички компоненти от инсталацията.
 • Към Електроразпределителното дружество , на чиято територия е обекта Ви.
 • Не. При нас и по принцип на свободен пазар има една тарифа.

Вие питате, ние отговаряме на Вашите въпроси

Често задавани въпроси
 • Първо е необходимо е да попълните пълномощно(НЕ Е НЕОБХОДИМА НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА), което ще Ви предоставим.
 • Второ – да прочетете детайлно договора ни за доставка на ел. Енергия и също да го подпишете.
 • процедурата по смяна на доставчик на ел енергия обикновено се осъществява в рамките на 1 календарен месец.
 • Количество на потребената ел.енергия за периода
 • Цена за нетна ел.енергия
 • Акциз / за физически лица не се начислява/
 • Цена такса задължение към обществото
 • Мрежови услуги – в зависимост от типа/ профила на обекта
 • ДДС
 • Като зелена компания, ние мислим за околната среда. Бихме искали и всички наши клиенти да го правят, именно заради това направихме специална софтуерна програма, където всеки клиент с потребителско име и парола може в реално време да следи за своите фактури и потребление. Така опазваме околната среда, пазете я и Вие.
 • След издаване на фактура, на имейла, който сте посочили в договора с нас ще получите известие, че имате публикувана нова фактура на нашата платформа. Чрез потребителско име- ЕИК/ЕГН и парола може да изтеглите вашата фактура.
 • Трябва да заплатите консумираната ел енергия след като получите фактура. Срокът за плащане е посочен в договора ви и на самата фактура.
 • Бихте могли да платите чрез банков превод и в клоновата мрежа на БГ Пощи.
 • Категорично НЕ! Електромерите и мрежовите услуги са собственост на съответното ЕРП.
 • Като лицензиран търговец на ел енергия и координатор на стандартна балансираща група, Смарт Енерджи Трейд получава данните за изразходената ел енергия на Вашия обект от съответното ЕРП.
 • Всяка фактура има приложение, в което е посочен периода за доставка, както и нови и стари показания на електромера на обектите Ви.
 • Задължително се консултирайте с ЕРП-то към което сте присъединени. Ако днес засекат отклонение, ЧЕЗ, EVN, ЕНЕРГО-ПРО могат да проследят историята на абоната – домакинство или предприятие – до 3 месеца назад.
 • Може да се окаже, че повишеното потребление на ток се дължи и на неизправност в инсталацията или уредите ви. Затова се налага и проверката на абсолютно всички компоненти от инсталацията.
 • Към Електроразпределителното дружество , на чиято територия е обекта Ви.
 • Не. При нас и по принцип на свободен пазар има една тарифа.