fabrika-SE

СМАРТ ЕНЕРДЖИ притежава собствени фотоволтаични централи на територията на България, Турция, Гърция, Румъния и Украйна, както и локализирани офиси в:

А скоро и в Италия и Холандия.

Като корпоративно, социално и екологично отговорна компания, голям процент от електрическата енергия предлагана от Смарт Енерджи Трейд ЕАД е зелена енергия, произведена от слънцето.

Наши клиенти са всички- обикновените хора, търговците, малките и големи производители, занаятчии, земеделски производители и фермери, офиси на фирми, складове, спортни съоръжения, фризьорски салони, медицински центрове и т.н. Всички, които желаят да оптимизират своите разходи за електрическа енергия и да бъдат сигурни и спокойни.

СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД
е част от СМАРТ ЕНЕРДЖИ

СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД е част от СМАРТ ЕНЕРДЖИ – група от водещи компании в областта на изграждането и производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, както и производител на фотоволтаични панели.

Основана 2012 г. СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД е лицензиран търговец на електрическа енергия и Координатор на стандартна балансираща група с лицензия за търговия с електрическа енергия № 443-15/25.05.2015 год., издаден от КЕВР. СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД притежава регистрация в регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД с EIC код 32X001100101074R. Дружеството е сертифицирано, съгласно изискванията на международните стандарти за качество ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015.

СМАРТ ЕНЕРДЖИ е лидер в проектирането и изграждането на фотоволтаични централи до ключ за Югоизточна Европа. 

fabrika10-1-scaled-1

СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД е част от СМАРТ ЕНЕРДЖИ – група от водещи компании в областта на изграждането и производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, както и производител на фотоволтаични панели.

Основана 2012 г. СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД е лицензиран търговец на електрическа енергия и Координатор на стандартна балансираща група с лицензия за търговия с електрическа енергия № 443-15/25.05.2015 год., издаден от КЕВР. СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД притежава регистрация в регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД с EIC код 32X001100101074R. Дружеството е сертифицирано, съгласно изискванията на международните стандарти за качество ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015.

СМАРТ ЕНЕРДЖИ е лидер в проектирането и изграждането на фотоволтаични централи до ключ за Югоизточна Европа. 

СМАРТ ЕНЕРДЖИ притежава собствени фотоволтаични централи на територията на България, Турция, Гърция, Румъния и Украйна, както и локализирани офиси в:

А скоро и в Италия и Холандия.

Като корпоративно, социално и екологично отговорна компания, голям процент от електрическата енергия предлагана от Смарт Енерджи Трейд ЕАД е зелена енергия, произведена от слънцето.

Наши клиенти са всички- обикновените хора, търговците, малките и големи производители, занаятчии, земеделски производители и фермери, офиси на фирми, складове, спортни съоръжения, фризьорски салони, медицински центрове и т.н. Всички, които желаят да оптимизират своите разходи за електрическа енергия и да бъдат сигурни и спокойни.

Защо

да изберете нас

Получавате оферта след предварителен анализ и оценка на енергийните разходи

Ние гарантираме сигурност, надеждност и професионално отношение към всеки наш клиент

СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД е дружество с корпоративна и социална отговорност

Пълно съдействие при решаването на всички въпроси и проблеми свързани с доставката и изкупуването на електрическа енергия

Надежден, сигурен и коректен търговец на електрическа енергия

Получаватe електрическа енергия с абсолютно същото качество, без ограничение в количеството и на конкурентна цена

  • Доставка на електроенергия до крайни потребители – фирми и битови клиенти, независимо от тяхната консумация.
  • Изкупуване на електрическа енергия от производители

Като част от една от водещите европейски инвестиционни и инженерингови компании в областта на възобновяемата енергия, целта на Смарт Енерджи Трейд ЕАД е да създадем корпоративна култура, която да осигури най-доброто обслужване на нашите клиенти и инвеститори, като се придържаме към оптимални инженерни решения и конкурентноспособни практики.

Използвайки нашия опит и професионален подход, ние се стремим към върхови постижения в научноизследователската и развойната дейност, и в процесите на непрекъснато усъвършенстване. Наша основна мисия е да осигурим удовлетвореност на клиентите над очакванията, като предоставим надеждно и качествено обслужване. СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД дава възможност на всички клиенти на свободния пазар на електроенергия стабилност и възможно най-добрите цени и условия за доставка и изкупуване на електрическа енергия, спрямо размера и профила на тяхното потребление и производство, защото знаем че индивидуалният подход е важен.

За нас

Дружеството е доставчик на електрическа енергия до крайни потребители - фирми и битови клиенти, независимо от тяхната консумация.

За нас

Като част от една от водещите европейски инвестиционни и инженерингови компании в областта на възобновяемата енергия, целта на Смарт Енерджи Трейд ЕАД е да създадем корпоративна култура, която да осигури най-доброто обслужване на нашите клиенти и инвеститори, като се придържаме към оптимални инженерни решения и конкурентноспособни практики.

Използвайки нашия опит и професионален подход, ние се стремим към върхови постижения в научноизследователската и развойната дейност, и в процесите на непрекъснато усъвършенстване. Наша основна мисия е да осигурим удовлетвореност на клиентите над очакванията, като предоставим надеждно и качествено обслужване. СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД дава възможност на всички клиенти, желаещи да излязат на свободния пазар на електроенергия стабилност и възможно най-добрите цени и условия за доставка на електрическа енергия, спрямо размера и профила на тяхното потребление, защото знаем че индивидуалният подход е важен.

Сертификати и Лицензия

Лицензия

№ Л-443-15 от 25.05.2015 г.

Сертификат

ISO 9001:2015

Сертификат

ISO 14001:2015

Не се колебайте да ни потърсите