Новата геополитическа реалност провокира нов прочит към човешките нужди за задоволяване на потребностите от енергийни ресурси. В същото време свързаните с енергийната ефективност приоритети попадат в обхвата на Зелена сделка, като целта е постигане на конкурентна въглеродно неутрална икономика до 2050г.
Независимо дали сте производител на електроенергия за свободен пазар или производител на електроенергия за собствено потребление, ние ще ви предложим изгодни условия като ще получите оферта, съобразена със специфичните параметри на вашия обект. 

 Партньорствата трябва да са ползотворни.

Ако Вашата електроцентрала произвежда повече от Вашето потребление, ние ще изкупим излишъка, който отдавате обратно в мрежата на изгодна цена и конкурентни условия.

solarwind-scaled-2
Изкупуване на електроенергия

Новата геополитическа реалност провокира нов прочит към човешките нужди за задоволяване на потребностите на енергийните ни ресурси. В същото време свързаните с енергийната ефективност приоритети попадат в обхвата на Зелена сделка, като целта е постигане на конкурентна въглеродно неутрална икономика до 2050г.
Независимо дали сте производител на електроенергия за свободен пазар или производител на електроенергия за собствено потребление, ние ще ви предложим изгодни условия като ще получите оферта, съобразена със специфичните параметри на вашия обект.
Партньорствата трябва да са ползотворни.

Ако Вашата електроцентрала произвежда повече от Вашето потребление, ние ще изкупим излишъка, който отдавате обратно в мрежата на изгодна цена и конкурентни условия.

solarwind-scaled-3

Какви са предимствата

да сте на свободен пазар?

Какво

предлагаме?

Изкупуване на електрическа енергия генерирана от ВЕИ

Smart Energy Trade

Ставате наш клиент само с няколко лесни стъпки

1.

Изпратете запитване от контактната форма.

2.

Ще направим анализ и оценка , в зависимост от конкретния случай.

3.

Ще предоставим оферта, съобразена с Вашите условия и показатели.

4.

Ще получите договор с ясни условия и ценови параметри .

5.

Упълномощавате СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД да извърши за своя сметка цялата процедура.

6.

Получавате уведомление за точната дата , от която централата е присъединена към балансиращата група на СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД.

Искате да сте сигурни в избора си