Свободен пазар на електроенергия

От средата на 2012 г. пазара  на електроенергия е либерализиран за консуматорите на електрическа енергия. Либерализиран означава преминаване от регулиран към свободен пазар на електроенергия, където потребителите сами избират своя доставчик на ел.енергия. Либерализирането на пазара е по изискване и спазване на директиви на ЕС. В България либерализирането се случва постепенно. Всички небитови клиенти, присъединени към мрежа ниско, средно и високо напрежение вече избират своя доставчик единствено по правилата на свободен пазар.

 С приетите промени в Закона за енергетика, публикувани в бр. 57/26.06.2020г на Държавен вестник – от 01.10.2020г на свободен пазар на електроенергия трябваше да излезнат всички стопански обекти , присъединени към мрежа ниско напрежение.
От 01.07.2021г.- стопанските обекти, които не са избрали и подписали индивидуален договор за доставка на ел.енергия с търговец на свободен пазар, по служебен път, ще бъдат прехвърлени към Доставчик от последна инстанция, който предлага ел.енергия на завишени цени.

Свободния пазар на електроенергия позволява на всички юридически и физически лица да оптимизират разходите си за електрическа енергия посредством услугите на търговците на свободен пазар какъвто е и СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД .

Смяната на настоящ доставчик със СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД е икономически оправдано и доказано изгодно решение. Независимо дали сте битов или стопански абонат, вие получавате електрическа енергия с абсолютно същото качество, без никакви ограничения в количеството.

Смяната на доставчик се осъществява без прекъсване на електрозахранването на обектите ви.

Трябва да знаете, че вие свободно може да избирате доставчика на електрическа енергия, но физическата доставка се извършва от Електроразпределителното дружество, на чиято територия са обектите ви. Отговорността за поддържане на електропреносната и електроразпределителната мрежа е на ЕРП-то.

От средата на 2012 г. пазара на електроенергия е либерализиран за консуматорите на електрическа енергия. Либерализиран означава преминаване от регулиран към свободен пазар на електроенергия, където потребителите сами избират своя доставчик на енергия. Либерализирането на пазара е по изискване и спазване на директиви на ЕС. В България либерализирането се случва постепенно. Предприятията, присъединени към мрежа високо и средно напрежение отдавна избират своя доставчик единствено по правилата на свободен пазар.

С приетите промени в Закона за енергетика, публикувани в бр. 57/26.06.2020г на Държавен вестник, задължително до 01.10.2020г на свободен пазар на електроенергия трябва да излязат всички стопански обекти , присъединени към мрежа ниско напрежение, които не са го направили до момента, а до 30.06.2021г – всички битови потребители.

Свободния пазар на електроенергия позволява на всички юридически и физически лица да оптимизират разходите си за електрическа енергия посредством услугите на търговците на свободен пазар какъвто е и СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД .

Смяната на настоящ доставчик със СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД е икономически оправдано и доказано изгодно решение. Независимо дали сте битов или стопански абонат, вие получавате електрическа енергия с абсолютно същото качество, без никакви ограничения в количеството.

Смяната на доставчик се осъществява без прекъсване на електрозахранването на обектите ви.

Трябва да знаете, че вие свободно може да избирате доставчика на електрическа енергия, но физическата доставка се извършва от Електроразпределителното дружество, на чиято територия са обектите ви. Отговорността за поддържане на електропреносната и електроразпределителната мрежа е на ЕРП-то.

Какво е свободен

енергиен пазар?

Ефективна и работеща възможност за намаляване на разходите за електроенергия, без рискове, свързани със сигурността на снабдяването или допълнителни финасови разходи, извън определените от действащото законодателство

Свободно договорена цена, при която клиентът получава продукт и услуга при най- добри пазарно-конкурентни условия

Възможност за избор на доставчик на електрическа енергия

Имате нужда от задълбочена информация по интересуващи Ви въпроси относно свободен пазар на електрическа енергия?