Електрическа енергия
за Вашия бизнес и дом
Предлагаме решения, от които имате нужда
80% зелена енергия за Вас и чиста
природа за бъдещите поколения
Вашето доверие в нашите ръце!
Електрическа енергия
за Вашия бизнес и дом
Предлагаме решения, от които имате нужда
Електрическа енергия
за Вашия бизнес и дом
Предлагаме решения, от които имате нужда
Previous
Next

Кои сме ние

Основана 2012 г. СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД е лицензиран търговец на електрическа енергия и Координатор на стандартна балансираща група с лицензия за търговия с електрическа енергия № 443-15/25.05.2015 год., издаден от КЕВР.

Електрическа енергия за Вашия бизнес и дом
80% зелена енергия за Вас и чиста природа за бъдещите поколения
Previous
Next

Кои сме ние

Основана 2012 г. СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД е лицензиран търговец на електрическа енергия и Координатор на стандартна балансираща група с лицензия за търговия с електрическа енергия № 443-15/25.05.2015 год., издаден от КЕВР.

Имате нужда от допълнителна информация?

НАШАТА

ЦЕЛ

Защото вие сте важни за нас

Компетентна консултация

за оптимизиране на разходите за електрическа енергия

Нашите договори

нямат скрити клаузи за авансово плащане на консумираната електрическа енерги

Ясни електронни фактури

съдържащи пълната информация, необходима да засичате и контролирате потреблението и сметките си в специално създадена за Вас платформа

Екип от професионалисти

с висока квалификация и опит

Надежден

сигурен и коректен доставчик на електрическа енергия

Индивидуален подход

и внимание към всеки клиент

Свободен пазар на електрическа енергия

Свободният пазар е ефективна и работеща възможност за намаляване на разходите за електроенергия, без рискове, свързани със сигурността на снабдяването или допълнителни финасови разходи, извън определените от действащото законодателство.

От средата на 2012 г. пазара  на електроенергия е либерализиран за консуматорите на електрическа енергия. Либерализиран означава преминаване от регулиран към свободен пазар на електроенергия, където потребителите сами избират своя доставчик на ел.енергия. Либерализирането на пазара е по изискване и спазване на директиви на ЕС. В България либерализирането се случва постепенно. Всички небитови клиенти, присъединени към мрежа ниско, средно и високо напрежение вече избират своя доставчик единствено по правилата на свободен пазар.

От средата на 2012 г. пазара  на електроенергия е либерализиран за консуматорите на електрическа енергия. Либерализиран означава преминаване от регулиран към свободен пазар на електроенергия, където потребителите сами избират своя доставчик на ел.енергия. Либерализирането на пазара е по изискване и спазване на директиви на ЕС. В България либерализирането се случва постепенно. Всички небитови клиенти, присъединени към мрежа ниско, средно и високо напрежение вече избират своя доставчик единствено по правилата на свободен пазар.

Recent

News

Регистрация на свободен пазар

Цялата процедура по Вашата регистрация на свободния енергиен пазар се извършва от нас и е за сметка на Смарт Енерджи Трейд ЕАД.

Какво предлагаме

Доставка на електрическа енергия на територията на цялата страна на конкурентни цени, съобразени с Вашата консумация.

Станете наш клиент

Ставате наш клиент
само с няколко лесни стъпки.

Абонамент за електронен бюлетин