Кои сме ние

Смарт Енерджи Трейд-ЕАД - Търговия с електроенергия

Основана 2012 г. СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД – ЕАД е лицензиран търговец на електроенергия и Координатор на стандартна балансираща група с лицензия за търговия с електрическа енергия № 443-15/25.05.2015 год., издаден от КЕВР.

Кои сме ние

Основана 2012 г. СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД е лицензиран търговец на електрическа енергия и Координатор на стандартна балансираща група с лицензия за търговия с електрическа енергия № 443-15/25.05.2015 год., издаден от КЕВР.

Имате нужда от допълнителна информация?

НАШАТА

ЦЕЛ

Защото вие сте важни за нас

Smart Energy Trade

Компетентна консултация

за оптимизиране на разходите за електрическа енергия

Нашите договори

нямат скрити клаузи за авансово плащане на консумираната електрическа енерги

Ясни електронни фактури

съдържащи пълната информация, необходима да засичате и контролирате потреблението и сметките си в специално създадена за Вас платформа

Екип от професионалисти

с висока квалификация и опит

Надежден

сигурен и коректен търговец на електрическа енергия

Индивидуален подход

и внимание към всеки клиент

Свободен пазар на електрическа енергия

Свободният пазар е ефективна и работеща възможност за намаляване на разходите за електроенергия, без рискове, свързани със сигурността на снабдяването или допълнителни финасови разходи, извън определените от действащото законодателство.

От средата на 2012 г. пазара  на електроенергия е либерализиран за консуматорите на електрическа енергия. Либерализиран означава преминаване от регулиран към свободен пазар на електроенергия, където потребителите сами избират своя доставчик на ел.енергия. Либерализирането на пазара е по изискване и спазване на директиви на ЕС. В България либерализирането се случва постепенно. Всички небитови клиенти, присъединени към мрежа ниско, средно и високо напрежение вече избират своя доставчик единствено по правилата на свободен пазар.

От средата на 2012 г. пазара  на електроенергия е либерализиран за консуматорите на електрическа енергия. Либерализиран означава преминаване от регулиран към свободен пазар на електроенергия, където потребителите сами избират своя доставчик на ел.енергия. Либерализирането на пазара е по изискване и спазване на директиви на ЕС. В България либерализирането се случва постепенно. Всички небитови клиенти, присъединени към мрежа ниско, средно и високо напрежение вече избират своя доставчик единствено по правилата на свободен пазар.

Recent

News

Регистрация на свободен пазар

Цялата процедура по Вашата регистрация на свободния енергиен пазар се извършва от нас и е за сметка на Смарт Енерджи Трейд ЕАД.

Какво предлагаме

  • Доставка на електрическа енергия на територията на цялата страна на конкурентни цени, съобразени с Вашата консумация.
  • Изкупуване на електрическа енергия

Станете наш клиент

Ставате наш клиент
само с няколко лесни стъпки.

Абонамент за електронен бюлетин