Регистрацията на свободния пазар на електрическа енергия за потребители, избрали СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД за доставчик, не крие за тях никакви рискове, свързани със сигурност на снабдяването или допълнителни финансови разходи, извън определените от действащото законодателство.

Ценовите ни предложения са съобразени с товаровия профил и предмета на дейност на клиента.

При предоставени фактури или товарови профили се изготвя сравнителен анализ, за да изберете най-добрата цена. Предлагаме варианти на ценови предложения.

Как да станете наш клиент
Как да станете наш клиент

Регистрацията на свободния пазар на електрическа енергия за потребители, избрали СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД за доставчик, не крие за тях никакви рискове, свързани със сигурност на снабдяването или допълнителни финансови разходи, извън определените от действащото законодателство.

Ценовите ни предложения са съобразени с товаровия профил и предмета на дейност на клиента.

При предоставени фактури или товарови профили се изготвя сравнителен анализ, за да изберете най-добрата цена. Предлагаме варианти на ценови предложения.

money-2696228_1920

Какво

предлагаме

Ставате наш клиент само с няколко лесни стъпки​

1.

За да бъде оптимална предложената цена е добре да ни изпратите поне една фактура за потребление на електрическа енергия.

2.

Изготвяме предварителен анализ на енергийните разходи и оценка.

3.

Получавате оферта, специално за Вас и съобразена с индивидуалното потребление и товаров профил.

4.

Получавате договор с ясни ценови условия.

5.

Упълномощавате СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД да извърши за своя сметка цялата процедура по Вашата регистрация на свободния пазар на електрическа енергия.

6.

Получавате уведомление за точната дата, от която Вашите обекти ще бъдат при доставчик Смарт Енерджи Трейд ЕАД.

Ставате наш клиент само с няколко лесни стъпки​

Упълномощавате СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД да извърши за своя сметка цялата процедура по Вашата регистрация на свободния пазар на електрическа енергия

За да бъде оптимална предложената цена е добре да ни изпратите поне една фактура за потребление на електрическа енергия

Получавате уведомление за точната дата, от която Вашите обекти ще бъдат при доставчик СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД

Получавате оферта, специално за Вас и съобразена с индивидуалното потребление и товаров профил

Изготвяме предварителен анализ на енергийните разходи и оценка

Получавате договор с ясни ценови условия

Наши клиенти са всички, независимо от големината на техния бизнес или потребление

Не се колебайте да ни потърсите

Не се колебайте
да ни потърсите